1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
 Професія "автослюсар" зароджувалася в міру розвитку автомобільного транспорту. Виробництво й експлуатація автомобілів підсилювали потребу в людях, здатних підтримувати їх у справному стані і ремонтувати їх у випадку поломки. З винаходом конвеєра Генрі Фордом (30-і роки XX століття) кількість автомобілів різко зросла. Це створило необхідність у збільшенні кількості людей, що вміють підтримувати автомобіль у справному стані.
 12v

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ

Автомобіль є зручним і найпоширенішим засобом транспортування вантажів, пасажирів.

На сьогодні величезна кількість автомобілів буквально заполонила вулиці міст і сіл. Слюсар з ремонту автомобілів — спеціаліст, який готує машину в дорогу. Щоб автомашина працювала  її потрібно налагодити, відрегулювати і випробувати а  у процесі експлуатації — обслуговувати і ремонтувати.

Здатність швидко і точно встановлювати причину несправності – одне з головних умінь слюсаря з ремонту автомобілів. Ця професія вимагає добрих розумових здібностей та знання багатьох систем автомобіля. Коли сталась якась механічна чи електрична несправність, слюсарі з ремонту автомобілів з’ясовують симптоми того, що трапилося, і встановлюють, що саме треба ремонтувати. Вони практично можуть перевірити  керування транспортним засобом або використати діагностичне обладнання для різних систем автомобіля. Коли причину знайдено – приступають до ремонту.

Для роботи в майстернях, що здійснюють ремонт старих вітчизняних автомобілів та іномарок, потрібна не стільки спеціальна освіта, скільки золоті руки і професійна кмітливість.

Боротьба за продовження життя автомобілів, утримання їх у належному технічному стані, безпека роботи водіїв, надійність експлуатації — у всьому цьому велика роль належить слюсарю з ремонту автомобілів.

Чим складніша машина, тим вища класифікація слюсаря, і якими б не були досконалими інструменти, завжди буде потрібна людина з «розумними» руками.

Щодня нам постійно доводиться стикатися з будь-яким видом автотранспорту – будь то особистий автомобіль або громадський транспорт, за усіма потрібен професійний і своєчасний догляд. Саме тому кваліфікований фахівець з ремонту автомобіля сьогодні є досить затребуваним.

Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних автопідприємствах, фірмах автосервісу, автопарках,  «шляхових допомогах».

За умови постійного самовдосконалення, розвитку технічного мислення, новаторства та підвищення фахового рівня, можливе відкриття власної справи.

В автомобільному транспорті професія слюсаря з ремонту автомобілів — це професія № 2 після водія, якість і результат роботи якого багато в чому залежить від справності автомобіля.

Навчання фахівців – слюсарів з ремонту автомобілів  проводять різні технічні навчальні заклади країни.  Серед таких закладів є також Державний навчальний заклад «Коршівський аграрний ліцей».

Випускникам ліцею видається диплом кваліфікованого робітника – слюсаря з ремонту автомобілів ІІ-IV розряду на основі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки Украйни і атестат про повну загальну середню освіту учням, що навчались на базі базовох середньої освіти (9 класів).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія — 7231.2 Слюсар з ремонту автомобілів

2. Кваліфікація – 4 розряд

 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову і призначення автомобілів, що обслуговуються; схеми складання автомобілів; електричні та монтажні схеми автомобілів; технічні  умови  на складання, ремонт і регулювання агрегатів, складових одиниць і приладів; методи виявлення  і способи усунення складних дефектів, виявлених  у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, складових одиниць  і приладів; правила і режими випробування, нормативно-технічну документацію на випробування агрегатів і складових одиниць; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; будову , призначення  і правила застосування складних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; періодичність та  обсяги технічного обслуговування електроустаткування та основних складових  одиниць і агрегатів автомобілів; систему допусків і посадок, квалітетів і параметрів шорсткості; правові та організаційні основи безпеки праці; основи безпеки праці в галузі; пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, виробничої санітарії, питання проходження медичних оглядів; надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, охорони навколишнього середовища; класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, диелектриків, паливно-мастильних матеріалів; основні правила читання креслень, загальні поняття про збірні креслення, робочі креслення на виготовлення деталей, технічні виміри, загальні відомості про схеми; основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами; поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичних, пневматичних та електричних приладів; основи машинознавства – відомості з теоретичної механіки, опору матеріалів, деталей  машин,теплотехніки, гідравліки, аеродинаміки; сучасні моделі економіки, товар, гроші, їх функції та властивості, матеріальне виробництво, ринок і умови його функціонування , мікроекономіку, фонди підприємства, національний прибуток; поняття та ознаки правової держави; конституційні основи України; цивільне право і відносини, що ним регулюються; захист господарчих прав та інтересів; розгляд господарчих спорів; адміністративний проступок і адміністративна відповідальність; правову охорону природи; агальні основи галузевої економіки і підприємства; економічну, фінансову і комерційну діяльність підприємства; використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва; системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Завдання та обов’язки: виконує ремонт і складання автомобілів (у тому числі дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних), автобусів, імпортних легкових автомобілів, вантажних пікапів і мікроавтобусів; розбирає, проводить дефектування деталей, ремонтує, складає складні агрегати, складові одиниці й прилади, замінює їх при  технічному обслуговуванні та ремонті; перевіряє гальмові та  ходові властивості автомобілів; виконує на стендах  випробування складових одиниць та  агрегатів; виявляє і усуває дефекти, несправності у процесі регулювання і випробування агрегатів, складових одиниць  і приладів; розбраковує деталі  після розбирання  та миття; виконує слюсарну обробку деталей за 7-10  квалітетами із застосуванням складного універсального обладнання; виконує статичне та динамічне балансування деталей і складових одиниць складної конфігурації, складає дефектувальні відомості.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Слюсар з ремонту автомобілів» третього розряду

за умови продовження первинної професійної освіти в професійно-технічних навчальних закладів 2-3-го атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «слюсар з ремонту автомобілів» 3 розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника:

технічне обслуговування та ремонт  автотранспортних засобів.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

 

ТОКАР

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу (підприємства установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.          Професія: 8211 Токар

2.          Кваліфікація: 2 розряд

3.          Кваліфікаційні вимоги

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; призначення і правила застосування звичайного і спеціального різального інструменту; кути, правила заточування і установлення різців і свердел; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки); призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин, відомості з основ електротехніки, матеріалознавства, технічного креслення тощо.

ПОВИНЕН УМІТИ: виконувати токарну обробку деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для обробки визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій. Нарізати зовнішню і внутрішню трикутну та прямокутну різьбу мітчиком або плашкою. Керувати верстатами (токарно-центровими) з висотою центрів 650-2000 мм під керівництвом токаря більш високої кваліфікації, допомагати під час установлення та знімання деталей, під час промірів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації. Прибирати верстат.

4.    Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати знання з інформаційних технологій в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.     Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

7.     Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

 

7.3.  Медичні обмеження.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу (підприємства установи та

організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку

(підвищення кваліфікації) кваліфкованих робітників)

1.              Професія: 8211 Токар

2.              Кваліфікація: 3 розряд

3.              Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, правила підналагодження та перевірки на точність токарних верстатів; правила керування великогабаритними верстатами, які обслуговує разом з токарем більш високої кваліфікації; будову і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову та умови застосування плазмотрона; призначення та правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів середньої складності; систему допусків і посадок, квалітети (класи точності) та  параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); геометрію і правила заточування різального інструменту, виготовленого з інструментальних сталей та з пластиною із твердих сплавів або керамічною; допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості; основні властивості матеріалів, які обробляє; електротехніку в межах кваліфікації.

Повинен вміти: обробляти на універсальних токарних верстатах деталі за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) та складні деталі за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності). Обробляти деталі за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених деталей або для виконання окремих операцій. Виконувати токарну обробку тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та з довжиною до 200 мм. Виконувати токарні роботи методом суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря більш високої кваліфікації. Нарізати зовнішню і внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізати різьби вихровими головками. Керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів 2000 м та вище, з відстанню між центрами 10000 мм і більше. Керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів до 800 мм, які мають більше трьох супортів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації. Виконувати необхідні розрахунки для одержання заданих конусних поверхонь. Керувати піднімально-транспортним устаткуванням з підлоги. Стропувати та ув’язувати вантажі для піднімання, переміщення, установлення та складування. Виконувати токарну обробку заготовок зі слюди та мікалексу.

4.    Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

          е) мати знання з інформаційних технологій в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

 є)   володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності   та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - Токар 2-го розряду:

-        за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів  без вимог до стажу роботи;

-        за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією Токар 2-го розряду не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

7. Специфічні вимоги

          7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства  

          7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

          7.3. Медичні обмеження. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

 професійно-технічного навчального закладу (підприємства установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1.    Професія: 8211 Токар

2.    Кваліфікація: 4 розряд

3.    Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову і кінематичні схеми токарних верстатів різних типів, правила перевірки норм точності верстатів; конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову складних контрольно-вимірювальних інструментів і приладів; геометрію, правила термічної обробки, заточування і доведення нормального і спеціального різального інструменту:  основні принципи калібрування профілів простих і середньої складності; правила визначення режимів різання за довідниками та паспортом верстата; систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки); елементарні відомості з електротехніки; заходи із забезпечення безпечної роботи плазмової установки, витяжної вентиляції і системи охолодження; принципову схему установлення плазмового підігрівання і способи налагодження плазмотрона.

Повинен вміти: Виконувати токарну обробку  і доводку складних деталей за 7-10 квалітетами (2-3 кл. точності) на  універсальних токарних верстатах, а також із застосовуванням  методу  сполученого плазмово-механічного оброблення. Вмикати і вимикати плазмові установки. Виконувати токарну обробку довгих валів та гвинтів із застосуванням рухомого і нерухомого люнетів; глибоке свердління і розточування отворів гарматними свердлами та іншим спеціальним інструментом. Виконувати токарну обробку тонкостінних деталей з товщиною стінок до 1 мм і довжиною понад 200 мм. Нарізати зовнішню і внутрішню двозахідну трикутну,  прямокутну, напівкруглу, пилоподібну, трапецеїдальну різьбу. Установлювати деталі в різні пристрої і на косинець з точним вивіренням в горизонтальній і вертикальній площинах. Налагоджувати верстат, плазмову  установку та плазмотрон на суміщену роботу. Виконувати токарну обробку деталей, які вимагають точного додержання розмірів між центрами ексцентрично розташованих отворів або місць обточування. Виконувати токарну обробку деталей з графітових виробів для виробництва сплавів.  Виконувати токарну обробку нових та переточує відпрацьовані прокатні валки з калібруванням простих і середньої складності профілів. Обдирати та обробляти шийки валків. Керувати токарно-центровими верстатами з висотою центрів понад 800 мм, які мають більше трьох супортів.

4.    Загальнопрофесійні вимоги

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

є) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5.     Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень - „Токар” 3-го розряду:

-        за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів  без вимог до стажу роботи;

-        за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Токар” 3-го розряду не менше 1 року.

6.      Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

7.     Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Відправити свою заявку

 Правила вступу 

 

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу (підприємства установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

1.          Професія: 8211 Токар

 

2.          Кваліфікація: 2 розряд

 

3.          Кваліфікаційні вимоги

 

ПОВИНЕН ЗНАТИ: будову і принцип роботи однотипних токарних верстатів; найменування, призначення та умови застосування найбільш розповсюджених універсальних пристроїв; будову простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; призначення і правила застосування звичайного і спеціального різального інструменту; кути, правила заточування і установлення різців і свердел; основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти обробки); призначення та властивості охолоджувальних та мастильних рідин, відомості з основ електротехніки, матеріалознавства, технічного креслення тощо.

ПОВИНЕН УМІТИ: виконувати токарну обробку деталей за 12-14-м квалітетами (5-7-м класами точності) на універсальних токарних верстатах із застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв за 8-11-м квалітетами (3-4-м класами точності) на спеціалізованих верстатах, налагоджених для обробки визначених простих та середньої складності деталей або виконання окремих операцій. Нарізати зовнішню і внутрішню трикутну та прямокутну різьбу мітчиком або плашкою. Керувати верстатами (токарно-центровими) з висотою центрів 650-2000 мм під керівництвом токаря більш високої кваліфікації, допомагати під час установлення та знімання деталей, під час промірів під керівництвом токаря більш високої кваліфікації. Прибирати верстат.

 

4.    Загальнопрофесійні вимоги:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й

навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) мати знання з інформаційних технологій в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

 

 

5.     Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

6.     Сфера професійного використання випускника

Виробництво машин та устаткування; виробництво транспортного устаткування.

7.     Специфічні вимоги

7.1. Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства  

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3.  Медичні обмеження.

АВТОРИЗАЦІЯ

ПОГОДА

волог.:

тиск:

вітер:

Знайшли помилку?

 Виділіть фрагмент тексту
з помилкою та натисніть

Ctrl+Enter

 

QR-КОД НАШОГО САЙТУ

qr code

ЗАРАЗ НА САЙТІ

На сайті 25 гостей та один учасник

СТАТИСТИКА

Користувачі
2863
Перегляди статей
1367026

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Система Orphus
Copyright © KPK comunication 2018   ® All COLLECTIVE KPK