1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

 Для можливості детального ознайомлення із змістом методичних напрацювань звертайтесь за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тема: Підготовка учнівського середовища до застосування активних методів навчання

Автор: майстер в/н  Кравченко Алла Миколаївна

Анотація:

У зв’язку з реформуванням системи ПТО підготовка фахівців для всіх сфер економічної діяльності вимагає корінної зміни  стратегії  та тактики навчання молодого покоління. При викладанні навчальних дисциплін акценти зміщуються на використання активних методів навчання, які сприяють формуванню самостійності учнів, залучають їх до роботи з великими обсягами інформації, створюють атмосферу співробітництва та роблять учнів справжніми суб’єктами навчання. Для досягнення результативності застосування активних методів навчання необхідно створити цілком комфортні умови шляхом поступової підготовки учнів до участі в рольових та ділових іграх, диспутах, батлах.

В запропонованих методичних рекомендаціях розглядається технологія роботи учнів в парах та малих групах як підготовчий етап до застосування активних методів навчання. Означено позитивні та слабкі сторони цієї технології, надано конкретні поради щодо організації роботи учнів на уроці.

Дані рекомендації стануть в нагоді викладачам та майстрам на початкових етапах навчання учнів роботі у малих групах.

 Тема: Планування, розробка та проведення практичних (лабораторно-практичних) занять з предметів професійно-теоретичної підготовки

Автор: Петрова Галина  Володимирівна, викладач вищої категорії

Анотація:

Запропоновані методичні рекомендації присвячені актуальним питанням планування, організації та методам проведення практичних (лабораторно-практичних) занять з предметів професійно-теоретичної підготовки. Викладачем надаються конкретні методичні поради щодо планування та підготовки практичного заняття, методики проведення, складання інструкційно-технологічних карток.

Дані рекомендації стануть в нагоді викладачам-початківцям, які тільки здобувають досвід планування та проведення практичних (лабораторно-практичних) занять.

 Тема: Планування та аналіз – шлях до успішної кар’єри  

Автор: Покровська Олена Петрівна, викладач вищої категорії                        

Анотація:

Дані методичні рекомендації містять поради та підбірку матеріалів для проведення тематичних виховних заходів, спрямованих на формування позитивного ставлення учнів до планування власної кар’єри ще в межах навчального закладу, розмежовані поняття «кар’єра» та «кар’єризм», в доступній формі викладено орієнтири щодо кар’єрного зростання.         Методичні рекомендації стануть у нагоді майстрам виробничого навчання та класним керівникам для проведення виховних годин, а також  для підготовки до уроків з предмета «Техніка пошуку роботи».                                 

 Тема: Український оберіг

Автор: Ткач Тамара Петрівна, викладач другої категорії

Анотація:

Матеріали методичної розробки «Український оберіг» можуть використовуватися викладачами, класними керівниками, майстрами виробничого навчання під час проведення виховних годин, спрямованих на патріотичне виховання учнів. Проводити їх можна як лекції, або з  залученням до роботи учнів, бо тема дуже цікава та корисна. Учні можуть працювати з інформаційним матеріалом, створювати презентації, виготовляти обереги своїми руками тощо.

Сьогодення дуже потребує формування у молоді національної свідомості, самосвідомості, розуміння того, що вона належить до українського народу; формування громадянина-патріота. Виникає потреба навчати її людяності та милосердя.

Тому, вважаю, що дана методична розробка стане в нагоді при формуванні цих якостей у молоді. Адже український оберіг здатний захищати людей, особливо в роки лихоліття, в періоди військових конфліктів, терористичних актів та інших негараздів. Іншими словами, захищати свого господаря від будь-якого спрямованого негативного впливу, яким би він не був, особливо, якщо він зроблений власними руками  та від чистого серця.

Це сприятиме духовному розвиткові учнів, поглибить їх знання українських традицій, буде налаштовувати на радість та гармонію.

Тема: Використання методу рольової гри на уроках професійно-теоретичної підготовки

Автор: Ткач Тамара Петрівна, викладач другої категорії

Анотація:

У роботі розглядається методика проведення рольової гри в аспекті підвищення пізнавального інтересу учнів та активізації їх  діяльності на уроках професійно-теоретичної підготовки.

Матеріали даної методичної розробки можуть бути використані викладачами на уроках професійно-теоретичної підготовки як в межах навчального закладу, так і на Вернісажах педагогічної творчості для розширення розуміння методики застосування рольових ігор на уроках професійно-теоретичної підготовки.

 Тема: Місце та роль нестандартних уроків у професійно-теоретичній підготовці майбутніх зв’язківців

Автор: Покровська Олена Петрівна, викладач вищої категорії                        

Анотація:

Проведення нестандартного уроку як одного із  напрямків підвищення пізнавального інтересу учнів розглядається у даній методичній розробці.

 ЇЇ матеріали можуть використовуватись в навчально-виховній роботі як вчителями початківцями так і педагогами з досвідом роботи. Розробка містить конкретні методичні рекомендації щодо підготовки та проведення нестандартного уроку з елементами театралізованої постанови. Надано зразок сценарію дійства, означено основні етапи підготовки, проаналізовано «вузькі місця» та місце нестандартних уроків у професійно-теоретичній підготовці майбутніх зв’язківців. Крім цього, розкривається поняття «нестандартний урок», подано класифікацію сучасних нестандартних уроків.

 Тема: Вчись вчитися

 Автор: Петрова Галина  Володимирівна, викладач вищої категорії

Анотація:

Ринкова економіка торкнулася майже всіх сфер життя країни. Саме вона зумовлює особливості функціонування підрпиємств в умовах жорсткої конкуренції. Тому майже всі підприємства, в тому числі, підприємства зв'язку гостро потребують кваліфікованих робітників. Нині важливо не тільки дати учням міцні знання і навички, а й розвинути їх мислиння, зацікавити, навчити працювати самостійно, щоб закінчивши навчальний заклад, вони могли самостійно підвищувати свою кваліфікацію в майбутній трудовій діяльності.

На сучасному етапі розвитку суспільства  основним предметом праці все далі стає інформація.  Джерел надходження інформації до людини дуже багато. Основними з них є інтернет, засоби ЗМІ, тощо. Але  учню постійно треба вибирати ту інформацію, яка дає йому можливість отримати знання з обраної професії. Тобто виникає необхідність постійної розумової праці – підбору певної інформації та ії обробки.  Відповідно учень повинен більше часу приділяти самостійній роботі з інформацією. Багаторічний досвід роботи свідчить про те, що вони не вміють ефективно працювати з інформацією. Спонтанність при підборі матеріалу призводить до того, що учень  швидко втомлюється, втрачає зацікавленість в певній інформації, хоча вона йому в край потрібна для опанування матеріалу з відповідної теми для отримання знать у майбутній професії. В культурі розумової праці як і в культурі поведінки є закони та правила, які визначають ефективність самостійної роботи.

Мета цієї методичної  розробки –  визначити основні поради для викладачів що до розвитку памяті учнів, навчити їх культурі читання, складання конспектів з мінімальними витратами часу при організації самостійної роботи з інформацією, надати основні рекомендації учню по організації самостійної роботи  з підручником, з конспектом та з іншими джерелами отримання інформації.

 Тема: Визначення показників економічної ефективності діяльності  підприємств поштового зв’язку

Автор: Петрова Галина  Володимирівна, викладач вищої категорії

Анотація

В умовах ринкової економіки кожен працівник повинен мати певний рівень економічних знань, для того щоб усвідомлено приймати участь у виробництві; знати шляхи формування та джерела надходження доходів, структуру витрат, шляхи їх зменшення; знати, як  результати праці  кваліфікованих робітників впливають на їх матеріальне стимулювання. 

В процесі  вивчення матеріалу з дисципліни «Економіка та планування  на підприємствах поштового зв’язку» учні мають можливість ознайомитися з основними економічними показниками. Завершальним етапом вивчення всіх економічних показників діяльності підприємства  є тема «Господарський розрахунок на підприємствах  поштового  зв’язку». Вона  об’єднує  весь курс  і є певною мотивацією глибше усвідомити  необхідність отримання економічних знань. Для поглибленого засвоєння учнями навчального матеріалу з даної теми рекомендую проводити  практичне заняття «Визначення показників економічної ефективності діяльності  підприємств поштового зв’язку» із застосуванням  елементів ділової гри.

План практичного заняття з дисципліни «Економіка та планування на підприємствах  поштового  зв’язку» розроблено відповідно освітньо-професійної  програми підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Організація і експлуатація поштового зв’язку». Основною метою даного практичного заняття є  закріплення знань учнів щодо  принципів побудови господарського розрахунку на підприємствах  поштового зв’язку, а саме: розрахунок основних економічних показників діяльності  підприємств, проведення аналізу  виконання планових завдань  за основними економічними показниками та виявлення факторів, що впливають  на виконання плану господарської діяльності підприємства. Успішне засвоєння учнями даної теми є підгрунтям для подальшого  вивчення курсу «Статистика» та  «Бухгалтерський облік». 

 

  Ми в соціальних мережах

 
   
          

Авторизація

ОГОЛОШЕННЯ

 Розклад занять
 з 15.01.2018 н.р.

Детальніше

Перегляд атестації

тільки для зареєстрованих
користувачів

 

 

Зараз на сайті

На сайті 64 гостей та відсутні користувачі

Статистика

Користувачі
2589
Перегляди статей
562286

ГОЛОВНА

 

ВСТУПНИКУ

 

НАВЧАННЯ

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ПРО КОЛЕДЖ

Історія

Наші досягнення

Адміністрація

Педагогічний колектив

Матеріальна база

Публічна інформація

Співпраця

Про нас говорять

 

КОНТАКТИ

Наша адреса

Форум

Зворотній зв'язок

 

НОВИНИ

 

МАПА САЙТУ

 

Правила вступу

Професії на базі 9 класів

Професії з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Професії на базі 11 класів

Молодший спеціаліст

Приймальна комісія

Заяви про себе

 

МЕДІАТЕКА

Фотогалерея

Відеотека

Відеолінійки

Радіопередачі

 

ВИХОВАННЯ

Гуртки

Класному керівникові

Поради психолога

Поради юриста

Самоврядування

 

Розклад занять

Розклад дзвінків

Бібліотека

Електронний кабінет

Щоденник

Атестація

Підготовка в умовах підприємства

ЗНО

Конкурси

Олімпіади

Батькам

 

МЕТОДИКА

Методичний кабінет

Досвід та інновації

Школа педагогічної майстерності

 

 

 

 

Урядовий портал

Президент України

Міністерство науки і освіти України

Комітет з питань науки та освіти

Київська міська державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді і спорту КМДА

Український центр оцінювання якості освіти

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти

НМК ПТО у м. Києві

Педагогічна преса

Інтернет Асоціація України

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Система Orphus
Copyright © KPK comunication 2007-2018   ® All COLLECTIVE KPK