Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

07.10.2018

ДО УВАГИ ТА ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ ВСІХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ КОЛЕДЖУ!!!

Про надання практичних мовних рекомендацій з підготовки розпорядчих документів та ділових листів

Htrjvtylfws]РекомендаціїПРАКТИЧНІ МОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ДІЛОВИХ ЛИСТІВ

Найуживаніші скорочення слів

 

Повна назва

Скорочення

аркуш

арк.

бульвар

бульв. (не бул.)

вулиця

вул.

година

год (без крапки)

гривня

грн (без крапки)

кіловат∙година

кВт∙год

кілометр

км (без крапки)

квадратний метр

кв. м

кубічний метр

куб. м

мільйон

млн (без крапки)

мільярд

млрд (без крапки)

місто

м.

міста

мм. (не м.м.)

метр

м (без крапки)

погонний метр

пог. м

провулок

пров.

проспект

просп. (не пр., не пр-т)

примірник

прим.

площа

пл.

рік

р.

роки

рр.

селище міського типу

смт (не с.м.т., не смт.)

тисяча

тис. (з крапкою)

хвилина

хв (без крапки)

      Не скорочуються такі слова і словосполучення: житловий масив, залізнична колія, мікрорайон, житловий будинок. В одному тексті не допускається вживання повної назви та скорочення.

Найуживаніші словосполучення

Акт – складати

Аудит – проводити

Бюджет – виконувати (проект – складати, формувати)

Вартість – первісна

Витрати – здійснити, передбачити

Діяльність – провАдити (для уникнення тавтології здійснювати діяльність)

Документ – підтвердний (не підтверджуючий), документ, що підтверджує…, правовстановчий (зрідка у нормативно-правових актах вживається правовстановлюючий, однак цю форму мовознавці називають калькою з російської мови; правовстановлюючий вживається у цитуванні або посиланні на такий нормативно-правовий акт)

Досвід – набувати, примножувати

Збір – справляти

Завдання – виконувати

Заборгованість – погашати

Збитки – завдавати

Завідувач (чого?) відділу, сектору

Засідання (зустріч) за круглим столом (неправильно – проводити круглий стіл)

Звіт – складати, подавати

Засвідчити  – нотаріально

Завірити – підписом, печаткою

Клітка – сходова

Клітина – людини, тварини, рослини (одиниця будови організму)

Комісія – Утворювати (умови – Створювати)

Контроль – перебувати на контролі (неправильно – знаходитися)

                    здійснювати контроль за

Квартирна плата – вносити (неправильно – платити плату)

Кошти – недостатність, брак (зрідка відсутність)

Лічильник – повіряти

Ліцензія – анулювати

Освіта – здобувати

Об’єм – лише те, що можна виміряти в кубічних метрах, літрах

Обсяг (розмір, величина, кількість) – обсяг робіт, видатків, надходжень

Пільги – поширюються

Питання – порушувати, вирішувати, регулювати (не піднімати, не ставити)

Платіж – здійснювати

План – складати, формувати

Повноваження – виконувати, здійснювати, надавати, визначати

Подання – вносити

Показання – лічильника, медичні

Показники – діяльності (економічні, фінансові)

Послуги – надавати

Припис – видавати, вручати

Програма – виконувати, реалізовувати

Процедура (лише однина, множина – медичні процедури) – проводити

Пропозиції – вносити, подавати

Реєстрація – проводити

Рівень – підвищувати

Субвенція – виділяти, передбачати, спрямовувати

Тариф – знижувати, підвищувати

Тариф – на послугу (неправильно – тариф на оплату послуги)

Ухвала суду – вступає в законну силу

Фінансування – проводити, здійснювати

Функції – покладати, виконувати (не здійснювати)

Ціна – підвищується, зростає, спад цін

Чисельність працівників – скорочується, зменшується

Чинність – набирати, втрачати

Шкоду – заподіяти, завдати (не нанести)

   Усталені конструкції

зі сполучником / прийменником

Більше як

Близько / майже 5 тис. осіб (не біля)

Вважаємо за потрібне, необхідне / потрібним, необхідним (не рахую)

Вжити заходів щодо, до,  для

Відповідно до

Відсоток коштів (не відсоток від коштів)

Внесення змін до розпорядження

Дані про

Договір про (не на)

За підтримки

За участю

Заборгованість з виплати (не по виплаті)

Заходи з / щодо

Заява про

Згідно з чим (не згідно чого)

Інформація про

Комісія з

Кошти від реалізації

Кошти, передбачені для

На вулиці, на проспекті (але у провулку)

На теперішній час / на сьогодні (не на даний час)

Не пізніше ніж

Під час / у разі / у процесі (не при)

Останнім часом (не в останній час)

Пільги з / щодо

Питання проведення (розгляду, фінансування) (не питання щодо розгляду)

Плата за користування

Послуги з водопостачання

Роботи з

Рішення у справі

Тариф на послуги (не на оплату послуг)

У провулку

Приклади вживання родового відмінка

Абзац – абзацу

Автомобіль – автомобіля

Акт – акта (документ)

акту (дія)

Апарат – апарату (установа; сукупність органів)

апарата (пристрій)

Асфальт – асфальту

Блок – блока (механізм)

блоку (об’єднання)

Бюджет – бюджету

Випадок – випадку

Договір – договору

Додаток – додатка

Дозвіл – дозволу

Документ – документа

Дублікат – дубліката

Департамент – департаменту

Елемент – елемента (у конкретному значенні)

елементу (в абстрактному і збірному значенні)

Графік – графіка

Гриф – грифа

Законопроект – законопроекту

Зразок – зразка

Індекс – індексу

Ініціал – ініціала

Кілограм – кілограма

Колектор – колектора

Комітет – комітету

Конфлікт – конфлікту

Лист – листа

Міст – мосту і моста (у документах КМДА та структурних підрозділів переважно мосту)

Меморандум – меморандуму

Номер – номера

Об’єкт – об’єкта

Оригінал – оригіналу (документа)

оригінала (людина)

Пандус – пандуса

Папір – паперу

Проект – проекту

Рахунок – рахунка (документ)

рахунку (дія, результат)

Район – району

Сектор – сектору (підрозділ)

сектора (в математиці)

Спосіб – способу

Снігопад – снігопаду

Тариф – тарифу

Телефон – телефону (зв’язок, номер телефону)

телефона (апарат, немає телефона)

Тендер – тендера

Термін – терміну (проміжок у часі, строк)

терміна (слово)

Товарооборот – товарообороту (показник у грошах, рос.: товарооборот)

Товарообіг – товарообігу (дія, процес, рос.: товарообращение)

Центр – центру (центра лише в математиці, фізиці)

Шаблон – шаблона (пристрій; креслення)

шаблону (зразок)

 Приклади слововживання

 

Правильно

Неправильно

Адрес вітальний

Адреса –  мешкає за адресою

                 надіслано на адресу

за адресом

надісланий за адресою

Близько 100 одиниць, учасників

біля 100 одиниць, учасників

Біля будинку

Безоплатна (безплатна) послуга

безкоштовна послуга (коштовний – лише той, який має високу вартість, дуже цінний, дорогий)

Взяти (брати) участь (до уваги)

приймати участь (до уваги)

Вважати

рахувати

Ведення обліку

здійснення обліку

Виключити пункт (у розпорядчих документах)

вилучити пункт

Виключно (у значенні лише, тільки)

питання належить виключно до повноважень адміністрації

питання належить винятково до повноважень адміністрації

Винятковий (не такий, як усі, дуже,особливо) виняткові обставини

Виконання (розв’язання) завдань

вирішення завдань, задач (задача лише математична)

Виконувати за (вказівкою)

виконувати по (вказівці)

Вилучення (примусове)

Вивільнення (добровільне)

Висновок зробити

висновок заключити

Відсоток розміру (суми)

відсоток від розміру (від суми)

Взяти до відома (до уваги)

прийняти до відома (до уваги), до відому

Дати (надати) можливість, змогу, є можливість

дозволити

Дати доручення, доручити

надати доручення

Договір укласти

договір заключити

Додатково

у додаток, у доповнення

Документ перебуває на погодженні

документ знаходиться на погодженні

Дохід, дохідність

доход

Житловий будинок (призначений для житла)

жилий будинок

Жила частина будинку (заселена, в якій живуть люди)

З викладеного випливає

з викладеного витікає

Експертизу проводити

здійснювати

Епідеміологічний нагляд

епідемічний нагляд

Епідемічний стан

епідеміологічний стан

Є, бути, стати (порівняння не є доказом; це було (стало) причиною аварії)

являється (це являється причиною)

З ініціативи

по ініціативі

За вказівкою

по вказівці

Запобігти аваріЯМ, помилкАМ

запобігти аварій (помилок), попередити аварію

Зарубіжні країни, але іноземні держави

Заслухати звіт (доповідь, інформацію, повідомлення) керівника

заслухати керівника

Захисні (рос. оградительные) споруди

огороджувальні споруди

Захід (вжити заходів до, для виправлення)

міроприємство, заходи по, прийняти заходи

Зберігання документів (процес, рос. хранение)

Збереження, відповідальність за збереження (рос. сохранность, сохранение)

Збігаються дані

співпадають дані

Зважаючи (з огляду) на те, що; через те, що; у зв’язку з тим, що

Згідно з додатком

згідно додатку

З дня набрання чинності постановою, законом

з дня набрання чинності постанови, закону

Значення має

значення відіграє

Ігнорувати правила

ігнорувати правилами

Кількість збільшити (зменшити)

кількість підвищувати (знижувати)

Комісія з прийняття (приймальна комісія)

приймальна комісія з прийняття

Кошторис

кошторис доходів і видатків

Ліквідаційна комісія (комісія з ліквідації)

ліквідаційна комісія з ліквідації

Лінія електропередачі

лінія електропередач

Лист розглянуто на засіданні

лист розглянутий на засіданні

Лист, розглянутий на засіданні, передано…

Ліжко-місце

ліжкомісце, ліжко місце

Людино-день

людинодень, людино день

Машино-місце

машиномісце, машино місце

Набрання чинності

набуття чинності

Надаємо такі документи

надаємо наступні документи

Надплановий

понадплановий

Надсилаємо (подаємо) на розгляд

направляємо на розгляд

Найгірше

гірше всіх

Належить до повноважень, до компетенції

відноситься до повноважень, компетенції

Настає день сплати (до 10 числа місяця, що настає за кварталом)

наступає (…що наступає…)

Наступний (день), подальша (робота)

слідуючий

Наступна зупинка

Незважаючи

не дивлячись

Не менше ніж

Не тільки (лише), а  й

не тільки (лише), але й

Номерний знак автомобіля

державний номер автомобіля

Обґрунтувальний висновок, документ

обґрунтовуючий висновок, документ

Однак, разом з тим

тим не менше

Опалюване приміщення, але опалювальний сезон

опалювальне приміщення

Організаторський (талант, робота, діяльність)

Організаційний (період, комітет, питання)

Оцінна (діяльність)

оціночна

Переважно

в основному

Перекручення даних (рос. искажение)

спотворення даних

Перемістити організації

переселити організації

Період з… до…

період з… по…

Підбити підсумки

підвести підсумки

Подати довідку

представити довідку

Подання

надання

Покажчик (дорожній знак)

Показання лічильника

Показник виконання завдань

Поліпшення (покращЕння) роботи

покращАння роботи

Попит і пропонування

попит і пропозиція

Порушене питання

поставлене питання

Порядок денний

повістка дня

Правильно (розуміти, організувати, написати)

вірно

Працівників ознайомлено (що зроблено?)

Прейскурант

прейскурант цін

Продовжити строк (термін)

подовжити

Пропозицію внести (подати)

Простоювати через технічну несправність

із-за (по, завдяки) технічної несправності

Протягом

на протязі

Прострочення оплати

прострочення строку (терміну) оплати

Регулятивний

регуляторний

Рівень підвищився (знизився)

рівень збільшився (зменшився)

Розв’язання завдань

вирішення завдань

Розв’язання (розгляд) спорів

вирішення спорів

РозподільНі мережі

розподільЧі мережі

Розроблення завдань

розробка завдань

Роль відіграє

роль має

Санітарно-епідемічне благополуччя (стан, ситуація)

санітарно-епідеміологічне благополуччя

Санітарно-епідеміологічна служба

санітарно-епідемічна служба

Склад комісії затверджено (що зроблено?)

Склад комісії затверджений

Складання номенклатури справ (процес)

Складення номенклатури… передбачено документом (завершений процес)

Стан надходження коштів, сума надходжень від …

стан надходжень

Становить 21 відсоток (процент), але складати прогноз погоди, автомобілі

складає 21 відсоток (процент), складає                   10 відсотків

Туристська путівка

туристична путівка

Туристичний маршрут

У виконавчому органі опрацьовано

управлінням забезпечено

Утворення комісії

створення комісії

Цей наказ, ця устано

даний наказ, дана установа

Ціла доба

повна доба

Через неуважність

із-за (по) неуважності

Чинне законодавство

діюче законодавство

Чисельна перевага, чисельність працівників (стосується числа)

чисельні заходи (звернення, привітання)

Численні заходи (означає велику кількість, багато)

Щороку

щорічно

Щокварталу не пізніше ніж до 20 числа, що настає за звітним періодом

…місяця, що наступає

 Дати

 

Правильно

Неправильно

11 листопада 2013 р., 11 листопада 2013 року

2-го травня 2013 р.

11.11.2013

11.11.2013 р.

листопад

листопад місяць

до 01 грудня

у строк до 1 грудня, у термін до 1 грудня

у III кварталі

у 3-му кварталі

III квартал

3-й квартал

IV квартал 2013 року

IV кв. 2013 року

перше півріччя

I півріччя

2010–2013 роки

2010-2013 роки

 Числа

 

Правильно

Неправильно

10 млн гривень (грн)

3 000 000 гривень

24 тис. гривень (грн)

24,0 гривень

10 відсотків

10,0 відсотків

10 років

10-ть років

у складі 10 осіб

у складі 10-ти осіб

у 2 прим.

у 2-х прим.

на 1-, 2-, 3-й лініях

на 1-й, 2-й, 3-й лініях

3-денний, триденний

3-х денний

20,9 відсотка (метра)

20,9 відсотків (метрів)

 Написання найуживаніших звертань до посадових осіб

 Високоповажний Петре Олексійовичу!

Вельмишановний Андрію Володимировичу!

Вельмишановний Володимире Борисовичу!

Шановний Віталію Володимировичу!

Шановний Миколо Юрійовичу!

Шановний Петре Олександровичу!

Шановний Олександре Валерійовичу!

Шановний Вячеславе Івановичу!

Шановний Дмитре Олександровичу!

Шановний Валентине Миколайовичу!

Шановна Ганно Вікторівно!

Шановна Лесю Іванівно!

 Написання найменувань окремих органів, установ, організацій та посад

 Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Рада національної безпеки і оборони України

Секретаріат Кабінету Міністрів України

Адміністрація Президента України

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Міністерство внутрішніх справ України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство енергетики та вугільної промислової України

Міністерство закордонних справ України

Міністерство інформаційної політики

Міністерство інфраструктури України

Міністерство культури України

Міністерство молоді та спорту України

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Міністерство оборони України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Міністерство соціальної політики України

Міністерство фінансів України

Міністерство юстиції України

Конституційний Суд України

Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд

Касаційний господарський суд

Касаційний кримінальний суд

Касаційний цивільний суд

Апеляційний суд міста Києва

Київський апеляційний господарський суд

Київський апеляційний адміністративний суд

Господарський суд м. Києва

Окружний адміністративний суд міста Києва

Генеральна прокуратура України

прокуратура міста Києва

Президент України

Глава Адміністрації Президента України

Перший заступник (заступник) Глави Адміністрації Президента України

Голова Ради національної безпеки і оборони України

Голова Верховної Ради України

народний депутат України

Прем’єр-міністр України

Перший віце-прем’єр-міністр України

Віце-прем’єр-міністр України

Міністр Кабінету Міністрів України

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України

Міністр охорони здоров’я

перший заступник (заступник) Міністра охорони здоров’я

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

голова Державного комітету…

голова Київської обласної державної адміністрації

Голова Конституційного Суду України

Голова Верховного Суду

Голова Центральної виборчої комісії

Генеральний прокурор України

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: