Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Про нас говорять

Шановні друзі!
З великою приємністю і радістю сердечно вітаю Ваш колектив з нагоди 80-річчя з часу заснування навчального закладу. За 80 років училище пройшло нелегкий шлях, творячи свою історію – від маленької комуни у 1923 році  до одного з кращих та потужних сучасних навчальних закладів професійної освіти України.

За часи діяльності училище дало путівки в життя близько 40 тисячам юнаків та дівчат.  Колективу училища завжди притаманні висока професійна майстерність, толерантність   та шанобливе ставлення до учнів, їх інтересів, праці та життя, творчий пошук, висока відповідальність за доручену справу.

Від щирого серця зичу викладачам, учням, випускникам, всім працівникам училища здоров’я, творчого натхнення, здійснення педагогічних задумів та планів, нових здобутків на благородній ниві освіти.

З повагою міністр освіти і науки України (2007)   С.М.Ніколаєнко

Колективу Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку

Щиросердно вітаю педагогів, учнів, усіх співробітників училища з 80-річчям з часу його заснування.  Створений 1923 року на базі невеличких робітничих курсів як школа фабрично-заводського учнівства, ваш навчальний заклад пройшов складний шлях. 

Щиросердно вітаю педагогів, учнів, усіх співробітників училища з 80-річчям з  За вісім десятиліть він змінив  кілька назв, пережив евакуацію, пройшов не через одну реорганізацію, знав злети і падіння, але завжди був вірним своєму покликанню – готувати кваліфікованих робітників найрізноманітніших професій, яких вимагав час, потребувало народне господарство, Батьківщина. Сорок тисяч ваших випускників влилися у робітничі колективи найвідоміших підприємств: “Ленінської кузні”, “Більшовика”, “Арсеналу”, “Маяка”, “Квазар-Мікро”, організацій зв’язку та інших трудових колективів. Чимало з них переросли у спеціалістів найвищої кваліфікації, організаторів виробництва.

Нині Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку – найсучасніший заклад професійно-технічної освіти столиці України. Тут готують кадри для сфери зв’язку та інформатизації, майстри  з обслуговування радіотелевізійної апаратури, радіоелектронної, комп’ютерної техніки. Сучасна матеріально-технічна база, рівень підготовки педагогічних кадрів дають можливість організувати навчальний процес якнайкращим чином.
За нових умов трудовий колектив гідно розвиває традиції своїх попередників. Немає сумніву, що ви і далі будете гідно нести прийняту від них  естафету, зробите вагомий вклад у розбудову Української держави.
Бажаю успіхів у благородній справі навчання і виховання молоді

Голова Верховної Ради України (2004)    В. Литвин

Шановні друзі!
З великою приємністю і радістю сердечно вітаю Ваш колектив з нагоди 80-річчя з часу заснування навчального закладу. За 80 років училище пройшло нелегкий шлях, творячи свою історію: від маленької комуни у 1923 році  до одного з кращих та потужних сучасних навчальних закладів професійної освіти України.

За часи діяльності училище дало путівки в життя близько 40 тисячам юнаків та дівчат.

Колективу училища завжди притаманні висока професійна майстерність, толерантність   та шанобливе ставлення до учнів, їх інтересів, праці та життя, творчий пошук, висока відповідальність за доручену справу.

Від щирого серця зичу викладачам, учням, випускникам, всім працівникам училища здоров’я, творчого натхнення, здійснення педагогічних задумів та планів, нових здобутків на благородній ниві освіти.

Київський міський голова (2004)    О.Омельченко

Шановні колеги!

Передусім хочу зазначити, що з початком ХХІ століття третього тисячоліття людство вийшло на принципово новий рівень свого розвитку. Для нього   характерні загально цивілізаційні і полікультурні тенденції, які вже впливають і надалі відчутно посилюватимуться в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства.

 

Це – глобалізація суспільного розвитку, перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій, прискорена модернізація економічного, культурного та соціального життя, зміна масштабів і структури світової економіки, посилення трудової мобільності людей,  стрімкий розвиток ринку праці та зміни міжнародних стандартів і географічних характеристик сучасного виробництва.

Сучасна освіта безпосередньо бере участь у впорядкуванні нової світової системи. Ті фундаментальні положення, що визначали розвиток професійно-технічної освіти у минулому столітті, безумовно зазнають кардинальних змін. Тому, орієнтуючись на майбутнє, дуже важливо побачити нові особливості професійно-технічної освіти.

Водночас слід наголосити на необхідності об’єктивно оцінювати досвід минулого й не відкидати того доброго і позитивного, що було  і ньому, і головне, що відповідає сучасним умовам.

Протягом всього періоду існування абсолютизувалася єдина мета системи професійно-технічної освіти, зокрема, Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва, – забезпечення галузей народного господарства кваліфікованими робітничими кадрами.

Міжрегіональному  вищому професійному училищу зв’язку м. Києва – 80 років. За роки свого існування цей навчальний заклад пройшов тернистий шлях і дав путівку у життя не одній тисячі випускників. Випускники училища стали талановитими фахівцями, керівниками виробництва, навчають та виховують молодь.

Вирішальну роль у модернізації  навчального закладу, його інноваційному розвитку відіграє педагогічний персонал. Особливо слід підкреслити подвижницьку роботу керівництва училища, викладачів та майстрів.

Сьогодні у нових соціально-економічних умовах навчальним закладом збережено зв’язки з підприємствами-замовниками кадрів. Особлива увага зосереджується на розвитку навчально-виробничої діяльності.

Поряд з професійною підготовкою майбутніх фахівців Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Києва виконує важливу соціальну функцію – це професійне навчання  дітей-сиріт, напівсиріт та дітей з малозабезпечених сімей, а також тих, які потребують особливої уваги, що сприяє їхній майбутній зайнятості, соціалізації.

На належному рівні знаходиться стан впровадження сучасних інформаційних  технологій навчання. В училищі створена локальна комп’ютерна  мережа, що об’єднує понад 100 сучасних комп’ютерів. Учнівський та педагогічний склад училища мають доступ до мережі Інтернет. На базі училища створюється учнівська телестудія, що в подальшому надасть можливість впровадження нових  робітничих професій.

Колектив Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва усвідомлює важливість завдань, що  реалізує професійно-технічна освіта, бачить її основні проблеми, намагається в міру можливостей їх вирішувати.

Сподіваюся, що працелюбність і патріотизм, подвижництво і доброчинність колективу Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва  стануть натхненним прикладом для всіх працівників системи професійно-технічної освіти України.

Бажаю колективу, учням, слухачам Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку м. Києва  міцного здоров’я, щастя і благополуччя, здійснення життєвих планів.                                                                                                

Міністр освіти і науки України (2004)   В.Г.Кремінь

Міжрегіональному вищому професійному училищу зв’язку

Сердечно вітаю дирекцію, викладачів, майстрів і учнів Міжрегіонального вищого професійного училища зв’язку з 80-річчям від дня його заснування.

Ваше училище пройшло славний шлях підготовки трудової молоді з багатьох робітничих професій. За цей час путівку в життя отримали десятки тисяч фахівців, юнаків і дівчат, які плідно працювали і працюють на підприємствах і будовах Києва та інших міст України. Вони зробили гідний внесок в розвиток економіки нашої держави.

В урочистий день ювілею щиро бажаю всім вам доброго здо­ров’я, щастя, педагогічного і трудового натхнення в професійно-виховній діяльності на благо нашого народу.

 

З повагою президент Національної академії наук України, академік НАН України   Є.О.Патон

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: