Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Адміністратор, секретар керівника, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Професія секретаря належить до що найбільш затребуваний на ринку праці. Сьогодні потрібні і координатори, і діловоди, і адміністратори, і оператори, і консультанти. Вони працюють в приймальні керівника, в клініці, торгівельному залі, салоні краси. Уявлення про фірму в цілому часто залежить від роботи секретаря і його зовнішнього вигляду. На перший погляд, обов’язки цього співробітника зовсім нескладні, але професійний, організований, відповідальний секретар цінується на вагу золота!!

Ви будете вміти:
– забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів; здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей;
– консультувати відвідувачів з питань наявних послуг;
– вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій;
– розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, вживати відповідних організаційно-технічних заходів;
– здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівництві;
– забезпечувати чистоту і порядок у приміщеннях і на прилеглих до них територіях;
– контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту;
– виконувати функції, що включають забезпечення і обслуговування роботи керівника організації, підприємства, установи;
– проводити роботу з документною інформацією і документами, необхідними для керівництва, управління і взаємодії структурних підрозділів;
– ефективно використовувати засоби обчислювальної, друкарської та іншої офісної техніки;
– здійснювати роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації тощо), оформляти протоколи;
– ередавати і приймати кореспонденцію, яка надходить на ім’я керівника, здійснювати її систематизацію відповідно до прийнятого на підприємстві порядку і передвати після її розгляду керівником у підрозділи або конкретним виконавцям для використання у процесі їх роботи або підготовки відповіді;
– організовувати прийом відвідувачів, сприяти оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників;
– формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечути їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву;
– вивчати досвід з діловодства, документознавства і використання організаційної техніки, застосовувати сучасні технічні засоби і технологічні процеси оброблення документів і документної інформації;
– перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передавати їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення;
– систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами;
– готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій та подавати їх на розгляд;
– готувати дані та форми документів для розрахункових операцій;
– вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо;
– здійснювати реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління);
– комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення;
– вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.
Ви будете знати:
– постанови, розпорядження, накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства та ведення діловодства;
– організаційну структуру управління підприємства;
– права і обов’язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів;
– асортимент послуг, що надаються;
– основи маркетингу, принципи планування і оформлення приміщень, вітрин; – організацію реклами;
– основи естетики, етики, психології і обслуговування відвідувачів, основи економіки, організації праці і управління, основи трудового законодавства;
– організацію і зміст роботи керівника,- правила користування технічними засобами оброблення документів, усної і письмової документної інформації,
– технологічні процеси оброблення інформації,
– стандарти систем організаційно-розпорядчої документації,
– ділову мову і етику службових стосунків;
– нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
– основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
– систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

2.Кваліфікація – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

3.Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.
Повинен уміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника:
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
7. Специфічні вимоги
Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

Напрямки навчання

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: