Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Електрозварник, рихтувальник кузовів

    Із зміною парку автомобілів, в яких застосовуються нові матеріали, змінився і характер діяльності рихтувальника. Від простого зняття деталей кузова та їх ремонту він переходить на оволодіння новими прийомами роботи з цілісно зварними кузовами. Поява нових матеріалів призвела до необхідності розширення знань та навичок рихтувальників.

1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник

2. Кваліфікація — 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен уміти виконувати ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих деталей і вузлів зі сталей другої групи зварюваності, наприклад Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35; 12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ), кольорових металів і сплавів; середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності, наприклад: Ст. 1 – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К і трубопроводів у всіх положеннях крім стельового. Виконувати кисневе прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей першої групи розрізуваності, наприклад (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2); і другої групи розрізуваності Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;); 12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ; за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для роботи на газах-замінниках; (пропан, природний газ, МАФ, пари гасу, бензині ), на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях. Виконувати ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей з вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 10% л.д.), чавуна в різних положеннях. Наплавляє раковини і тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності. Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму. Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох проекції) з можливим розрізом основних.

Повинен знати будову електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові) баласних реостатів; зварювальних перетворювачів та їх призначення; газозварювальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них; редуктори для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ); зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2; для механізованого дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під шаром флюсу; зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і під шаром флюсу. Вимоги до зварного шва відповідно до : положення у просторі. Геометрія шва (глибина провару, ширина, катет підсилення); довжина шва; умовні позначення зварних з’єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного з’єднання (зони зварного з’єднання, їх мікроструктура) ; способи їх випробування (розрив на міцність, витривалість, згин, пластичність). Види контролю (зовнішній огляд гасом або рідиною, радіаційний та ультразвуковий, магнітний); способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу сталей, які зварює; властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів; вимоги підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології заварювання (розробка кромок відповідно до товщини металу, встановлення зазору, прихвачування); правила вибору режиму нагріву металу залежно від марки сплаву та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання. Основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу: сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на витрати газів під час кисневого різання. Вимоги до поверхонь після повітряного стругання.

 

Професія: 7213.2. Рихтувальник кузовів

2. Кваліфікація: 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: технологію та методи правки під покриття облицювальних деталей та вузлів кузовів вантажних автомобілів та невидових деталей та вузлів кузовів легкових автомобілів; правила підготовки деталей та вузлів кузовів під оплавлення; способи виправляння дефектів; принцип роботи інструменту для правки; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у зварних деталях, заходи щодо їх запобігання та способи їх усунення; властивості металів, які виявляються під час правки; правила охорони праці; основи електротехніки; читання креслень; допуски і посадки та технічні вимірювання.

Повинен уміти: правити під покриття облицювальні деталі та вузли кузовів вантажних автомобілів і невидові деталі та вузли кузовів легкових автомобілів за допомогою інструменту для правлення; виконувати підгонку вузлів, дверей вантажних автомобілів з доведенням зазорів та місць сполучення; готувати деталі та вузли кузовів легкових автомобілів під оплавлення; зачищати внутрішні та оплавлені припоєм місця кузовів; усувати перекоси отворів і кузова в цілому при відновленні його геометричних форм і параметрів; ремонтувати пошкодження деталей кузова заміною або шляхом застосування ремонтних вставок з підготовлених деталей кузова або листового металу з наданням йому форми деталі, яку відновлює.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:

раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

додержуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:Технічне обслуговування кузовів та їх механізмів. Ремонт кузовів на авторемонтних підприємствах та на станціях технічного обслуговування.

1. Професія: 7213.2. Рихтувальник кузовів

2. Кваліфікація: 4 розряд.

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати і застосовувати на практиці:

технологію та методи правки облицювальних деталей і вузлів кузовів автомобілів та автобусів;

способи виявлення і виправляння дефектів;

будову інструменту для правки нагрівальних приладів, газових пальників та правила їх регулювання в процесі роботи;

способи оплавлення та лудіння деталей і вузлів кузовів;

властивості рихтувальних паст, припоїв, пластмас;

способи відновлювального ремонту.

Повинен вміти: 

правити під покриття облицювальні деталі та вузли кузовів автомобілів та автобусів, крім легкових автомобілів і автобусів за допомогою інструменту для правлення та з застосуванням олов’яно-

свинцевих припоїв, мастик, паст та поліефірних і епоксидних шпаклівок;

готувати поверхні зварених місць кузова для лудіння;

лудить та обплавляє деталі та вузли кузовів;

обробляти отвори дверей, навішувати та підганяти двері за отворами автомобілів;

вирівнюти поясні лінії кузова автомобілів;

виявляти дефекти на поверхні деталей і вузлів кузовів;

виконувати відновлювальний ремонт деталей і вузлів кузовів автомобілів з їх правкою.

4. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні: раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватись норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень -рихтувальник кузовів 3-го розряду:

при умові продовження первинного професійного навчання в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

при умові підвищення кваліфікації — стаж роботи не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника: Технічне обслуговування кузовів та їх механізмів. Ремонт кузовів на авторемонтних підприємствах та станціях технічного обслуговування.

7. Специфічні вимоги:

Вік: по закінченню навчання – не менше 18 років

Стать: чоловіча.

Медичні обмеження.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: