Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Методичний кабінет

Методична робота відповідно до обраної методичної проблеми

       Методична робота у ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»  ведеться відповідно до наказу № 582 від 12.12.2000  «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».

На 2021 – 2024 роки педагогічним колективом обрана єдина науково-методична проблема «Стандартизація та оновлення змісту як способи підвищення якості та престижу професійної освіти».

Методична робота проводиться у колективній та індивідуальній формах

Для проведення колективної методичної роботи в коледжі створені методичні комісії:

Наказ про персональний склад та голів методичних комісій Детальніше

У 2022 році були визначені основні завдання методичної роботи в коледжі:
 оновлення змісту професійної освіти з урахуванням нових суспільних реалій та освітніх трендів
 робота в напрямку стандартизації професійної (професійно-технічної) освіти
 робота з визнання професійних кваліфікацій
 методичний супровід організації освітньої комунікації за змішаною/дистанційною формами
 удосконалення цифрових компетентностей педагогів
 робота по створенню відеоуроків та іншого навчального контенту

Методичний кабінет інформує Вас про затвердження нових стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій, які розроблені на компетентісній основі. Відповідними наказами Міністерства освіти і науки зазначені стандарти упроваджуються в навчально-виробничий процес з 2018 року, тому просимо уважно ознайомитися з їх змістом та врахувати його при складанні робочих навчальних програм та іншого навчального контенту на 2018-2019 навчальний рік.
Нижче можна ознайомитись із наказами МОНУ, а нові стандарти знайти за посиланням:

План роботи коледжу на 2022-2023 навчальний рік

Від ідеї та концепції нової професії до її ліцензування та провадження професійної підготовки
          Одним з найважливіших внесків педагогічного колективу Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою у розвиток професійної освіти України можна беззаперечно вважати його роботу з модернізації змісту професійної освіти та створення нових професій/кваліфікацій.

           Починаючи з  2006 року, в коледжі системно започатковуються інноваційні проєкти з розроблення нових професій широких кваліфікацій. На думку педагогічного колективу, оновлення змісту професійної освіти є однією з передумов успішного та перспективного розвитку закладу освіти і повинно максимально синхронізуватися зі змінами на ринку праці. Проваджувана робота з модернізації змісту професійної освіти та розробки нових професій розглядається педагогічним колективом як ефективний інструмент підвищення мотивації вступників, вирішення таких основних завдань як покращення якості професійної підготовки; забезпечення значного відсотка виконання плану регіонального замовлення, адже нові сучасні професії приваблюють вступників; забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці; поліпшення зв’язків із ключовими стейкхолдерами.
           В результаті кропіткої плідної роботи в різні роки авторські групи педагогічних працівників коледжу створили ціле гроно нових  професій широких кваліфікацій:

4229 «Оператор телекомунікаційних послуг»,
4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»,
4222 «Офіс-адміністратор»,
5129 «Майстер готельного обслуговування»,
4229 «Адміністратор програм радіо та телебачення»,
8169 «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики»,
5169 «Майстер службової кінології».

         В установленому порядку авторськими групами за підтримки   роботодавців нові професії були внесені до національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». На цьому етапі до роботи долучались спеціалісти Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики, Торгово-промислової палати України, інші. На подальших етапах авторські групи успішно працювали над розробленням затверджених кваліфікаційних характеристик нових професій, а пізніше над затвердженими освітніми стандартами, зокрема, і за модульно-компетентнісним підходом, і на основі результатів навчання. На різних етапах згаданої діяльності робота велася за участі педагогів професійних (професійно-технічних) закладів освіти Сумської, Івано-Франківської, Тернопільської та інших областей. До розробки стандартів широко залучалися провідні підприємства, організації, професійні асоціації, зацікавлені соціальні партнери, у тому числі зарубіжні – Німеччини та Польщі. Їх допомога була надзвичайно корисною. Колектив коледжу щиро дякує всім, хто долучився разом з нашими педагогами до модернізації змісту професійної освіти, всім, хто нас підтримував та надихав.
            З 2021 року педагогічні працівники коледжу в складі авторських колективів активно працюють над розробкою вже професійних стандартів зістворених професій широких кваліфікацій, в такий спосіб комплексно забезпечивши стандартизацію їх змісту та релевантність освітніх вимог професійним. Так 2022 року розроблено та затверджено професійні стандарти “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”, “Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики”.
            Творчі ініціативні групи педагогічних працівників коледжу продовжують розробляти стандарти, і ми певні, що вже незабаром приймемо на навчання вступників за професіями кібероператор та оператор цифрових систем (технологій) виробництва.

План роботи міських методичних секцій 2022-2023 Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: