1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Методичний кабінет

 

 

 

    Методична робота відповідно до обраної методичної проблеми

           Методична робота у ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»  ведеться відповідно до наказу № 582 від 12.12.2000  «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти» і в 2016-2017 н.р. спрямована на реалізацію загальної методичної проблеми:

Модернізація змісту, підвищення якості та культури професійної освіти.

Методична робота проводиться у колективній та індивідуальній формах

Колективна форма

Індивідуальна форма

Робота Педагогічної ради КПК ПВФП

Наставництво

Робота методичних комісій

Інформування та консультування педагогічних працівників училища протягом року

Інструктивно-методичні наради педагогічних працівників

Самоосвіта

Школа педагогічної майстерності

Стажування, курси підвищення кваліфікації

Теоретичні та практичні семінари

Робота над поновленням, створенням КМЗ з предметів, професій

Участь у Вернісажі педагогічної творчості

Розробка програмних засобів навчального призначення, електронних навчальних засобів, тощо

Круглі столи з проблемних та нагальних питань педагогіки і   методики викладання

Заходи у рамках у атестації 

Для проведення колективної методичної роботи в коледжі створені методичні комісії: 

 


п.п

Назва методичної комісії

Методична проблема

1

Методична комісія
«Професій сфери зв’язку»

Підвищення якості та культури навчання шляхом впровадження ІТ технологій та міжпредметних зв’язків

2

Методична комісія «Діловодства, готельного господарства та туризму»

Оновлення змісту професійної освіти шляхом створення державних стандартів нового покоління

3

Методична комісія «Інформаційних технологій»

Формування творчої особистості учня шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі

4

Методична комісія «Механічної обробки матеріалів»

Застосування проектного навчання на уроках теоретичного та виробничого процесу, шлях – до покрашення інтелектуального та професійного зростання учнів

5

Методична комісія «Радіотехнічних та електротехнічних професій»

 Формування особистісних якостей випускника відповідно до вимог сучасних професій на уроках професійної підготовки

6

Методична комісія з професійної підготовки слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв категорій «В,С»

Забезпечення якості навчально-виробничого та виховного процесів відповідно до реформування освітянської галузі

7

Методична комісія викладачів природничо-математичних  дисциплін

Підвищення предметної компетенції  учнів на уроках природничо-математичного циклу 

8

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін

Підвищення якості освіти на уроках загальноосвітньої підготовки

9

Методична комісія викладачів іноземної мови

Використання електронних засобів навчання під час викладання іноземної мови задля підвищення якості освіти

10

Методична комісія військової та фізичної підготовки 

Формування всебічно розвиненої особистості, яка має не тільки високий рівень знань та умінь, а й високий потенціал творчого, морального, фізичного, психологічного розвитку та здоров’я

  МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПУБЛІКАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ 
за 2016 рік 


пп

Прізвище, ім’я, по-батькові педагога

Посада

Бібліографічний опис

1

Суділовська
Вероніка Ігорівна

 

S. Kuzhel, V. Sudilovskaya. Towards theory of C-symmetries // Opuscula Math. – V. 37. -  no. 1 (2017). - Р. 65-80.

2

Петрович
Василь Сергійович

Директор

 

Рівняння на патріотизм// Оборонний вісник. – 2016. - №1. - С.13-16

3

Петрович
Василь Сергійович

Директор

 

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною

підготовкою — найсучасніший заклад професійно-технічної освіти столиці України // Захист Вітчизни: тематична вкладка до журналу «Оборонний вісник». – 2016. - № 7. – С.2-4

4

Зубов
Андрій Вікторович

завідувач відділення військово-фізичної
підготовки

Викладаємо «Захист Вітчизни» по-новому!// Захист Вітчизни: тематична вкладка до журналу «Оборонний вісник». – 2016. - № 7. – С.5-6

5

Чистякова
Наталія Геннадіївна

Методист

Крок в самостійне життя// Захист Вітчизни: тематична вкладка до журналу «Оборонний вісник». – 2016. – № 4. – С.

 Методична робота здійснюється в декількох напрямках:

 1. Нові підходи до організації військово-професійної підготовки молоді
 2. Проектна робота      
 3. Підручникотворення в умовах навчального закладу
 4. Упровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес (методичні розробки та інші напрацювання педагогів).
 5. В напрямку підручникотворення в умовах навчального закладу було складено 2 навчальні посібники:
 6. Навчальний посібник з кадрового менеджменту - автор Царук Ольга Григорівна, спеціаліст вищої категорії
 7. Навчально-практичний посібник з організаційної техніки офісу – автор Міщененко Олена Іванівна, старший викладач, спеціаліст вищої категорії.
 8. Проектна робота педагогічного колективу реалізується через наступні інноваційні проекти:
 9. Дистанційне навчання - ефективний спосіб отримання знань.
 10. Патріотичне виховання, військово-професійна підготовка молоді – міцні збройні сили – безпека України.
 11. Формування електронного програмно-педагогічного ресурсу та його систематизація в єдиній медіатеці КПК ПВФП.
 12. Головні досягнення та результати впровадження проектів відображені в мультимедійних презентаціях та паспортах проектів, які зберігаються в методичному кабінеті.

В напрямку «Упровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес» виконані методичні розробки та інші напрацювання педагогів з актуальної тематики:

 • методи та форми ігрової педагогіки,
 • методика web – quest,
 • професійне спрямування змісту загальноосвітніх дисциплін,
 • реалізація кореспондентсько-дистанційної форми навчання (використання предметного сайта),
 • реалізація компетентісного підходу у роботі викладача,
 • національно-патріотичне виховання,
 • екологічне виховання,
 • учнівське самоврядування та формування лідерських якостей тощо.

У навчально-виховний процес упроваджено:

 • нові методи демонстрації виконання виробничих операцій із застосуванням ІТ у виробничому навчанні – позитивний педагогічний досвід майстра в/н І категорії Песьяцького В.О.,
 • використання методики web – quest на прикладі предмету «Основи енергоефективності» - позитивний педагогічний досвід викладача професійно-теоретичної підготовки спеціаліста вищої категорії Трубчанінової В.В.
 • використання методу рольової гри у професійній підготовці операторів телекомунікаційних послуг в умовах навчального відділення зв’язку - колективний позитивний педагогічний досвід викладачів та майстрів в/н методичної комісії зв’язку.

 

В напрямку «Модернізації змісту професійної освіти» училище працює з 2006 р. У доробку навчального закладу 4 стандарти професійної освіти з професій широких кваліфікацій:

 1. Оператор телекомунікаційних послуг
 2. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
 3. Офіс-адміністратор
 4. Майстер готельного обслуговування.

Цього року колектив навчального закладу розпочав апробацію проекту ДСПТО з професії «Адміністратор програм радіо і телебачення». Робоча група розробила проект кваліфікаційної характеристики професії, який обговорено з галузевими працедавцями. Далі коледж спільно з радіостанцією Бізнес радіо започаткував унікальний для профтехосвіти України інноваційний проект під назвою «Ми – українці».

В рамках проекту навчальний заклад має можливість щотижневих (щонеділі, о 10.30, 93.8FM) десятихвилинних випусків радіопередачі для висвітлення подій з життя училища та приурочених знаменним датам. В передачах беруть участь не тільки педагоги та учні навчального закладу, а й відомі постаті столиці.

Розроблено освітньо-кваліфікаційну характеристику професії, структуру обов’язкового компоненту змісту освіти, типові програми з навчальних предметів.

З метою реалізації загальної методичної проблеми члени методичної   комісії «Діловодства, готельного господарства та туризму» здійснюють апробацію стандартів з професій 4222«Офіс-адміністратор» та 5129 «Майстер готельного обслуговування».

В напрямку розробки ДСПТО плідно працює методична комісія професій сфери зв’язку.

За результатами апробації       Проекту ДСПТО за професією 4229 «Оператор телекомунікаційних послуг» у серпні-вересні 2014н.р. було внесено наступні зміни до змісту стандарту:

 • перероблено критерії кваліфікаційної атестації випускника у відповідності «знає, вміє», виключивши рівні успішності (середній, достатній, високий);
 • виключено можливість дублювання тем та навчального матеріалу із загальноосвітньою підготовкою (в предметах «електротехніка», «ділова українська мова»);
 • до загальнопрофесійної підготовки включено предмет «Основи енергоефективності».

Відповідно до листа Департаменту ПТО МОНУ від 25.12.14 року щодо розроблення Державних стандартів ПТО з конкретних робітничих професій в 2015 році в межах компетенції методичної комісії професій зв’язку завершено перший етап роботи над Проектом ДСПТО за професією 4223 «Оператор поштового зв’язку» (Додаток 3), який включав:

 • розробку проекту ОКХ за професією 4223 «Оператор поштового зв’язку 3, 2, 1 класу»;
 • погодження запропонованих змін з Тернопільським та Дніпропетровським центрами ПТО;
 • узагальнення змісту ОКХ за професією 4223 «Оператор поштового зв’язку 3, 2, 1 класу»;
 • співставлення рівня кваліфікації за професією «Оператор поштового зв’язку 3, 2, 1 класу» з рівнями Національної рамки кваліфікацій;
 • внесення змін до змісту навчальних програм;
 • погодження запропонованих змін до навчальних програм з Тернопільським та Дніпропетровським центрами ПТО.

На виконання постанови Кабінету   Міністрів   України   від 17 серпня 2002 року N 1135 ( 1135-2002-п ) "Про затвердження державного стандарту   професійно-технічної   освіти",   наказів Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 р. N 436 ( v0436290-05 ) та від 03.08.2006 р. N 593 "Про проведення апробації проектів   державних   стандартів   професійно-технічної освіти з конкретних професій" методичною комісією інформаційних технологій організовано подальшу роботу щодо доопрацювання державного стандарту з професії 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».


п.п

Назва методичної комісії

Методична проблема

1

Методична комісія
«Професій сфери зв’язку»

Підвищення якості та культури навчання шляхом впровадження ІТ технологій та міжпредметних зв’язків

2

Методична комісія «Діловодства, готельного господарства та туризму»

Оновлення змісту професійної освіти шляхом створення державних стандартів нового покоління

3

Методична комісія «Інформаційних технологій»

Формування творчої особистості учня шляхом використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі

4

Методична комісія «Механічної обробки матеріалів»

Застосування проектного навчання на уроках теоретичного та виробничого процесу, шлях – до покрашення інтелектуального та професійного зростання учнів

5

Методична комісія «Радіотехнічних та електротехнічних професій»

 Формування особистісних якостей випускника відповідно до вимог сучасних професій на уроках професійної підготовки

6

Методична комісія з професійної підготовки слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв категорій «В,С»

Забезпечення якості навчально-виробничого та виховного процесів відповідно до реформування освітянської галузі

7

Методична комісія викладачів природничо-математичних  дисциплін

Підвищення предметної компетенції  учнів на уроках природничо-математичного циклу 

8

Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін

Підвищення якості освіти на уроках загальноосвітньої підготовки

9

Методична комісія викладачів іноземної мови

Використання електронних засобів навчання під час викладання іноземної мови задля підвищення якості освіти

10

Методична комісія військової та фізичної підготовки 

Формування всебічно розвиненої особистості, яка має не тільки високий рівень знань та умінь, а й високий потенціал творчого, морального, фізичного, психологічного розвитку та здоров’я

  Ми в соціальних мережах

 
   
          

Авторизація

ОГОЛОШЕННЯ

 Розклад занять
 з 15.01.2018 н.р.

Детальніше

Перегляд атестації

тільки для зареєстрованих
користувачів

 

 

Зараз на сайті

На сайті 59 гостей та відсутні користувачі

Статистика

Користувачі
2590
Перегляди статей
567323

ГОЛОВНА

 

ВСТУПНИКУ

 

НАВЧАННЯ

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ПРО КОЛЕДЖ

Історія

Наші досягнення

Адміністрація

Педагогічний колектив

Матеріальна база

Публічна інформація

Співпраця

Про нас говорять

 

КОНТАКТИ

Наша адреса

Форум

Зворотній зв'язок

 

НОВИНИ

 

МАПА САЙТУ

 

Правила вступу

Професії на базі 9 класів

Професії з посиленою військовою та фізичною підготовкою

Професії на базі 11 класів

Молодший спеціаліст

Приймальна комісія

Заяви про себе

 

МЕДІАТЕКА

Фотогалерея

Відеотека

Відеолінійки

Радіопередачі

 

ВИХОВАННЯ

Гуртки

Класному керівникові

Поради психолога

Поради юриста

Самоврядування

 

Розклад занять

Розклад дзвінків

Бібліотека

Електронний кабінет

Щоденник

Атестація

Підготовка в умовах підприємства

ЗНО

Конкурси

Олімпіади

Батькам

 

МЕТОДИКА

Методичний кабінет

Досвід та інновації

Школа педагогічної майстерності

 

 

 

 

Урядовий портал

Президент України

Міністерство науки і освіти України

Комітет з питань науки та освіти

Київська міська державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді і спорту КМДА

Український центр оцінювання якості освіти

Київський регіональний центр оцінювання якості освіти

НМК ПТО у м. Києві

Педагогічна преса

Інтернет Асоціація України

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Система Orphus
Copyright © KPK comunication 2007-2018   ® All COLLECTIVE KPK