Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

29.05.2022

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування” передбачає монтаж різного виду електрообладнання а саме:
– Монтаж зовнішніх та внутрішніх електропроводок (електропроводки в трубах, коробах, на лотках, тросах, шинопроводів)
– Монтаж електроустаткування (розетки, вимикачі, перемикачі, датчики, електричні патрони)
– Монтаж елементів систем “Розумний будинок”
– Монтаж комутаційних та захисних апаратів (автоматичні вимикачі, тумблери, рубильники, запобіжники, реле, програмні реле, лічильники)
– Монтаж світотехнічних приладів (світильники, прожетрори, датчики руху)
– Монтаж повітряних та кабельних ліній
– Монтаж під’єднання електричних двигунів та трансформаторів
– Монтаж мереж заземлення та занулення
– Монтаж та комплектування електричних щитів (облікові, етажні, розподільні, освітлювальні)
– Складання різноманітних схем керування освітленням

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує і складає прості вузли, апарати і арматуру електроосвітлення із застосуванням простих ручних пристроїв і інструментів. Очищає, промиває, протирає, і продуває стисненим повітрям деталі і прилади електроустаткування. Виготовляє нескладні деталі із сортового матеріалу. З’єднує деталі та вузли електромашин, електроприладів за простими електромонтажними схемами. Установлює з’єднувальні муфти, трійники і коробки.

Повинен знати: принцип роботи електромашин, електроприладів і електроапаратів рухомого складу, які обслуговує; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; способи прокладання проводів; прості електромонтажні схеми з’єднань деталей і вузлів; правила вмикання і вимикання електричних машин і приладів; основи електротехніки та технології металів в обсязі роботи, яку виконує.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Апарати і машини електричні – продування.
2. Вимикачі електроосвітлення – знімання і установлення.
3. Жалюзі вентиляції вагонів – знімання і установлення.
4. Електролампи, плафони – знімання і установлення.
5. Ізолятори опорні апаратів і шин – знімання і установлення.
6. Кожухи і щити огорожі – знімання і установлення.
7. Кришки якірних підшипників електричних машин – знімання.
8. Муфти (пакети) з’єднань валів генератора і інших електричних машин – розбирання.
9. Номератори вагонів – знімання і установлення.
10. Панелі резисторів – розбирання.
11. Підшипники електричних машин – заправляння змазкою.
12. Пускачі магнітні, електромагніти гальмові – ремонт.
13. Роз’єднувачі – знімання і установлення.
14. Щити і панелі (розподільні, силові і групові) – знімання і установлення.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує та складає вузли і апарати середньої складності, арматуру електроосвітлення. З’єднує деталі і вузли електромашин, електроапаратів і електроприладів за схемами середньої складності. Лудить, паяє, ізолює, прокладає та зрощує електропроводи й кабелі. Керує підіймально-транспортними механізмами з підлоги, стропує вантажі.

Повинен знати: будову й принцип роботи електромашин змінного та постійного струму, які обслуговує; електромонтажні схеми та пускорегулювальну апаратуру середньої складності; способи налагодження щіткового механізму електродвигунів; основні властивості матеріалів, які обробляє; будову універсальних і спеціальних пристроїв, монтажного інструменту та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 2 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Амперметри, вольтметри – знімання, установлення з перевіркою.
2. Випрямлячі селенові – знімання і установлення.
3. Запобіжники (крім фарфорових) – перезарядження.
4. Затискачі низьковольтних запобіжників, рукави струмоприймачів – виготовлення.
5. Електричні печі, ящики лінійних та мостових контакторів, блоки резисторів – знімання.
6. Електропроводи на вагонах – прокладання та кріплення.
7. Контактори блокувальні – розбирання і складання.
8. Коробки паророзподільні, лопатки робочих коліс, конденсаційні та паропровідні труби, вентилятори турбогенераторів паровозів – знімання, установлення.
9. Осердя полюсів і котушок – випресування та запресування.
10. Підшипники електричних машин – випресування.
11. Полози струмоприймачів електровозів – заправляння мастилом.
12. Пристрої підвагонні розподільні вагонів рефрижераторних поїздів (секцій) – знімання і установлення.
13. Реостати пускові та регулювальні вагонів – знімання і установлення.
14. Роз’єднувачі, патрони, розетки та вимикачі електроосвітлення, прожектори, фари, педалі – ремонт і складання.
15. Роз’єднувачі та ізолятори дахові, рукави струмоприймачів, клапани редукційні, електропневматичні, циліндри повітряні струмоприймачів, розрядники всіх типів електровозів – знімання, установлення.
16. Рукоятки пильності – розбирання, ремонт і складання.
17. Секції якорів тягових електродвигунів та електричних машин – виготовлення
18. Термометри опорів рефрижераторних поїздів (секцій) і вагонів з кондиціонуванням повітря – розбирання, комплектування.
19. Струмоприймачі – заміна полозів.
20. Шунти, ножі, наконечники та перемички електричних апаратів та електричних машин – виготовлення та установлення.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує і складає складні деталі та вузли електромашин, електроприладів і електроапаратів в умовах тугих та ковзних посадок. З’єднує деталі і вузли електромашин, електроапаратів і електроприладів за складною схемою. Заземлює та занулює електросилові установки. Випробовує відремонтовані електромашини, електроапарати та електроприлади. Складає дефектні відомості.

Повинен знати: будову та призначення складних електромашин, електроапаратів та електроприладів; складні електромонтажні схеми з’єднань деталей та вузлів; технічні умови на випробування відремонтованих електромашин, електроапаратів та електроприладів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 3 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Камери дугогасильні – розбирання, ремонт і складання.
2. Колектори тягових генераторів тепловозів, тягоелектродвигунів та допоміжних машин – жолобування.
3. Коробки паророзподільні, лопатки робочих коліс турбогенераторів паровозів – розбирання, ремонт, складання.
4. Панелі, щити з апаратурою – знімання, установлення.
5. Пластини якорів колекторні електромашин – паяння “півників”.
6. Полози струмоприймачів – складання нових і ремонт з виправлянням на оправці.
7. Розрядники всіх типів – ремонт, випробування.
8. Рами верхні і нижні струмоприймачів – виготовлення.
9. Реактори згладжувальні тягових електродвигунів та допоміжних електромашин, якорі електромашин, контролери, приводи групових перемикачів, реле всіх типів – знімання, установлення.
10. Схеми монтажні – складання, виготовлення.
11. Струмоприймачі, фазорозщеплювачі електровозів – знімання, установлення.
12. Турбогенератори, відцентрові регулятори турбогенераторів паровозів – знімання, установлення.
13. Установки мотор-вентиляційні вагонів – знімання, установлення.
14. Установки-протипожежні – огляд, розбирання, ремонт, складання, перевірка.
15. Шестірні валів тягових двигунів, вали і колектори електромашин всіх систем – випресування.
16. Щітки електромашин – притирання і регулювання.
17. Ящики лінійних і мостових контакторів, блоки резисторів – установлення.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає особливо складні деталі та вузли електромашин, електроапаратів, електроприладів і приладів в умовах всіх типів посадок. Виготовляє особливо складні монтажні схеми. Регулює та випробовує складені вузли електромашин, електроапаратів та електроприладів.

Повинен знати: призначення, будову та взаємодію вузлів і груп особливо складних електромашин, електроапаратів і електроприладів; способи складання особливо складних вузлів електромашин, електроапаратів і електроприладів; особливо складні електромонтажні схеми з’єднань деталей і вузлів; технічні умови на складання та випробування відремонтованих вузлів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 4 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Вмикачі повітряні однополюсні та швидкодіючі – знімання, ремонт, установлення.
2. Випрямлячі селенові – випробування.
3. Запобіжники фарфорові електровозів – перезарядження.
4. Електродвигуни, генератори тягові, допоміжні електричні машини, електровимірювальні прилади, групові перемикачі та їх приводи, стартери, контролери, перетворювачі живлення радіоапаратури, контактори і реле всіх типів – розбирання, ремонт; складання, перевірка правильності з’єднань електричних кол.
5. Електроустаткування при дизелях з електричним запуском вагонів, рефрижераторів поїздів (секцій) і поїздів з централізованим електрозабезпеченням – знімання, розбирання, ремонт, складання, установлення.
6. Каретки та шарнірні з’єднання струмоприймачів – ремонт, складання.
7. Кола керування в трамвайних вагонах і тролейбусах – установлення на вал.
8. Контролери дистанційні температур вагонів – розбирання, ремонт, складання.
9. Мотор-вентиляційні установки всіх систем, умформери, електронагрівальні і розподільні пристрої вагонів, генератори перетворювачів струму систем люмінесцентного освітлення та перетворювачів для гоління, пристрої контролю температури нагрівання букс (термодатчики), електроагрегати системи опалення, електродвигуни установок кондиціонування повітря, приладів автоматики, електродвигуни холодильних установок вагонів всіх типів – розбирання, ремонт, складання.
10. Муфти (пакети) з’єднань валів генераторів та інших електричних машин, рукоятки пильності – перевірка, регулювання взаємодії.
11. Підшипники електричних машин всіх типів – запресування.
12. Підшипники тягових електродвигунів (підшипники кочення) – повна ревізія.
13. Приводи карданно-редукторні вагонів – знімання, ремонт, випробування, установлення.
14. Турбогенератори, відцентрові регулятори турбогенераторів паровозів – розбирання, ремонт, складання.
15 Швидкостеміри, лічильники, регулятори напруги електронні, електронні реле прискорення, панелі кремнієвих випрямлячів, захисту – огляд, перевірка електричних параметрів, ремонт.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє на точність, випробовує і регулює особливо складні електромашини, електроапарати та електроприлади. Виконує динамічне балансування якорів електромашин всіх типів з установленням балансувального вантажу. Випробовує та регулює електричні системи дистанційного керування.

Повинен знати: конструктивні особливості, принцип роботи особливо складного та відповідального устаткування і установок; способи і правила регулювання роботи особливо складних електромашин, електроапаратів та електроприладів; заходи і способи динамічного балансування якорів електромашин всіх типів з установленням балансувальних вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 5 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Апарати високовольтних камер – заміряння опору ізоляції і перевірка взаємодії апаратів.
2. Апарати, прилади і машини електричні, система автоматичної локомотивної сигналізації та автостопів – перевірка взаємодії і регулювання.
3. Генератори тягові – центрування під час установлення на тепловози.
4. Електродвигуни тягові, допоміжні електричні машини, електричні апарати та електричні прилади-випробування, балансування, регулювання на стенді, знімання характеристик і розгорток.
5. Кола електричні – перевірка омічних опорів.
6. Прилади автоматики та дистанційного керування – регулювання.
7. Регулятори напруги – ремонт, випробування на стенді.
8. Системи радіомовлення “ТОН” на моторвагонному рухомому складі – регулювання.
9. Системи регулювання температури води і масла дизеля автоматичні, а також ємності з електромасляним обігріванням – настроювання.
10. Тепловози – реостатне випробування.
11. Турбогенератори паровозів-випробування, регулювання.12. Швидкостеміри, лічильники, регулятори напруги електронні, електронні реле прискорення, панелі кремнієвих випрямлячів, захисту – регулювання, випробування.

7-й розряд

Завдання та обов’язки. Проводить профілактику, ремонтує, перевіряє електричні параметри особливо складних електронних блоків різних систем. Шукає та усуває несправності в складних електронних блоках, які мають мікропроцесорну елементну базу. Діагностує із застосуванням складних перевіряльних систем склад особливо відповідального електроустаткування локомотивів і вагонів.

Повинен знати: конструктивні особливості особливо складних електричних блоків різних систем; призначення, принцип будови схеми ув’язування електричних систем з електричною схемою локомотива та вагонів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 6 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Апаратура електронна високовольтних та низьковольтних кол рухомого складу – перевірка, усунення несправностей і регулювання.
2. Блоки електронні систем автоматичного керування на рухомому складі – профілактика, ремонт, перевірка електричних параметрів.
3. Діоди силові – перевірка теплового опору.
4. Кола електричні – контроль параметрів за допомогою цифрового індикатора (типу “Майстер-5”).
5. Кола силові та їх елементи – перевірка цілісності за допомогою спеціальної системи.

8-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує, випробовує та регулює особливо складну унікальну електронну апаратуру і прилади. Виконує пусконалагоджувальні роботи автоматичного керування рухом і гальмуванням рухомого складу із застосуванням пристроїв на основі обчислювальної техніки, виявляє і усуває дефекти сполучання електросхеми вагону з системою автоматичного регулювання швидкості.

Повинен знати: конструктивні особливості особливо складної унікальної електронної апаратури і приладів; контрольно-вимірювальні прилади і стенди для діагностування; основи побудови логічних схем, реалізація їх на елементній базі, методи перевірки і усунення несправностей окремих блоків пристроїв ЕОМ.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування 7 розряду – не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Апаратура електронна – налагодження, регулювання, випробування.
2. Електроустаткування локомотивів, вагонів – контроль параметрів за допомогою автоматизованої системи (типу “АСКД”).
3. Машини електричні локомотивів і вагонів – оцінка якості комутації, контроль параметрів за допомогою автоматизованих систем (типу “Тестер-ЕМ”, “АСКД-ЕМ”).
4. Прилади безпеки, які мають мікропроцесорну елементну базу, – діагностування, випробування і регулювання.
5. Трансформатори струму – перевірка струморозподілення.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: