Мова
uk Ukrainian

Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою

29.05.2022

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури, радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування (з посиленою військовою та фізичною підготовкою)

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 

 1. Професія – 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури
 2. Кваліфікація – радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду
 3. Кваліфікаційні вимоги

 Повинен знати:
               – основи електротехніки, радіотехніки та телебачення; 
               – будову, функціональні схеми й роботу основних вузлів телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури;
               – загальні знання про передавання і приймання кольорового зображення;
               – правила, послідовність і способи розбирання та збирання телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури;
               – виявлення несправностей телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури і методи їх ремонтування;
               – призначення та порядок користування вимірювальними приладами; типи та конструкції кімнатних антен;
               – правила та способи установлення телевізорів і радіоприймачів та підключення їх до антен;
               – призначення та застосування монтажно-регулювального інструменту;
               – властивості найважливіших електрорадіо­матеріалів та їх застосування в радіотехніці.
Повинен вміти:
               – виконувати розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, пристроїв відтворення інформації та іншої радіоапаратури не вище ІІ класу;
               – ремонтувати кімнатні телевізійні антени;
               – виконувати заміну запобіжника в радіотелеапаратурі, ремонт штекера, ручок керування, усувати нещільні контакти блокування, виконувати заміну та ремонт шнура живлення зі штепсельною вилкою, зняття та установку кінескопа телевізорів не вище ІІ класу, блоків, перемикачів телевізійних програм та перемикачів телевізійних каналів антенного вводу.
               – виявляти причини несправностей та виконувати ремонт радіоприймачів ІV класу та сучасних радіоприймачів ІІІ – ІІ класу .

 1. Загальнопрофесійні вимоги
  Повинен:
          – раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;дотримуватися норм технологічного процесу;

           – не допускати браку у роботі;
           – знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
          – використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
          – знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
           – володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
 1. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

    5.1 При вступі на навчання.
               Повна або базова  загальна середня освіта.
    5.2 Після закінчення навчання.
               Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го  розряду; без вимог до стажу роботи.

 

 1. Сфера професійного використання випускника
            Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення.
 1. Специфічні вимоги
  7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства
  7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпфечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
  7.3 Медичні обмеженням               

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

 Професія – 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

 1. Кваліфікація – радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4-го розряду
 2. Кваліфікаційні  вимоги

 Повинен знати:
               – основи електротехніки, радіотехніки, телебачення; основні знання щодо телевізорів кольорового зображення, характеристики напівпровідникових приладів;
               – призначення, взаємодію, будову та роботу елементів схем телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури;
               – принципові та монтажні схеми телевізорів, радіоприймачів вище ІІ класу, звуковідтворюючих пристроїв та іншої радіоапаратури;
               – основні види несправностей цієї апаратури, методи, способи її перевірки, регулювання, настроювання і ремонту; 
               – призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які застосовуються під час ремонту радіотелевізійної апаратури;
               – правила установлення, монтажу телевізійних антен.

 Повинен вміти:
               – перевіряти напівпровідникові прилади (транзистори, діоди тощо) за допомогою контрольно-вимірювальних приладів;
               – виявляти причини несправностей у телевізорах та здійснювати ремонти, не пов’язані з усуненням неперіодичних дефектів, заміною та настроюванням контурів, заміною та ремонтом друкованих плат, пакетних клавішних (кнопкових) перемикачів і усувати складні дефекти в колах автоматичних регулювань (автоматичного регулювання підсилення автоматичного підстроювання частоти гетеродину  та ін.);
               – виявляти причини несправностей та виконувати ремонт сучасного програвача компакт-дисків.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
         – раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
         – дотримуватися норм технологічного процесу;
         – не допускати браку в роботі;
          – знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
          –  використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
           – знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
           – володіти обсягом знань з правових питань галузі,основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.
 5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

               5.1. При продовженні професійно-технічної освіти
               Базова  або повна  загальна середня освіта.
               5.2. При підвищенні  кваліфікації
               Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень  «кваліфікований робітник»  за професією радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го  розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

               5.3. Після закінчення навчання
               Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури4-го  розряду; без вимог до стажу роботи.

 1. Сфера професійного використання випускника

       Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення.

 7. Специфічні вимоги

               7.1 Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства
               7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
               7.3 Медичні обмеження.                              

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: