uk Ukrainian

ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Школа педагогічної майстерності

ГАРАНТ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДОГО  ПЕДАГОГА

Прагнення до знань, психологічна готовність молодого педагога  до об’єктивної потреби навчатися протягом своєї кар’єри є безперечним гарантом його професійного становлення 

( В.Сухомлинський).

Одним із найефективніших шляхів розвитку професійної компетентності, який зумовлює наступність, послідовність післядипломної освіти педагога, є самоосвіта, запозичення досвіду майстрів педагогічної справи.

В умовах реформування національної системи освіти в Україні винятково важливого значення набуває систематична робота з педагогами-початківцями. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи.

Методична робота здійснюється практично постійно і найбільш повно враховує запити та потреби педагогічних працівників, більш динамічно реагує на потреби педагогічної практики, її зміст визначається як загальними цілями здобуття  української національної освіти, так і конкретними знаннями, які витікають з реального стану професійної діяльності  колективу педагогів освітнього закладу.

Успішна педагогічна діяльність педагога-початківця залежить не тільки від його професійної підготовки і особистих якостей, а й від того, у який колектив він потрапить, які умови праці й побуту  йому створять, яку надаватимуть методичну допомогу, як стимулюватимуть його ініціативність і творче начало.

На кожному етапі його адаптації до професії педагога методичний кабінет, методичні об’єднання намагаються надавати практичну допомогу педагогам-початківцям у вивченні основ наук, підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності,  її результативності, сприяє їх участі у різних формах методичної роботи, які спрямовані на формування творчої активності, розвиток ініціативи молодого педагога, узагальнення і поширення його першого досвіду, зростання авторитету серед колег.

Робота з педагогами-початківцями в ДНЗ «Київському професійному коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою» починається   під час їхньої першої зустрічі з адміністрацією навчального закладу.  Вже у бесіді з директором та його заступниками вони мають отримати інформацію про навчальний заклад, традиції колективу, статут та Правила внутрішнього розпорядку.

Уся робота з молодими спеціалістами умовно поділяється на три нерівнозначні за змістом, обсягом і завданнями періоди: адаптація і підготовчий етап, формування педагогічної майстерності та підсумковий.

На першому етапі адаптації має відбуватися знайомство педагога-початківця з вимогами до професійної діяльності, зіставлення рівня готовності до роботи з вимогами навчально-виховного закладу.

Другий етап пов’язаний із процесом подолання труднощів навчально-виховної діяльності й початком формування  майстерності педагога-початківця.

Третій етап-це етап високої адаптованості, він є результатом ефективності педагога-початківця на попередньому етапі. Для цього стану характерний високий рівень самостійності молодого спеціаліста, його творчий підхід до навчально-виховної діяльності.

Орієнтовний алгоритм роботи заступників директора та методиста з педагогом-початківцем

1. Ознайомлення педагога-початківця з правилами внутрішнього  розпорядку ПТНЗ, з рівнем знань учнів, їхніми особливостями.
2. Ознайомлення  педагога-початківця з його правами й обов’язками.
3. Закріплення за педагогом-початківцем наставника.
4. Надання допомоги в плануванні роботи (програми, вимоги до навчально-плануючої документації та звітності, календарних і поурочних планів, до ведення зошитів,).
5. Ознайомлення педагога-початківця з системою виховної роботи в ПТНЗ.
6. Реалізація методичними комісіями заходів щодо вдосконалення професійної майстерності педагога-початківця.
7. Складання зручного розкладу уроків для взаємовідвідування уроків педагогом-початківцем і наставником.
8. Ознайомлення з ППД.
9. Пам’ятки педагога-початківця.
10. План роботи з молодими фахівцями.
11. Контроль за роботою педагога-початківця.

Багато залежить від того, хто буде поруч з педагогом-початківцем, стане його наставником, підтримає його, допоможе знайти правильне рішення у складних ситуаціях, повірити у власні сили. Шлях фахівця до вершин професійної майстерності надзвичайно важливий. Тому ми прагнемо, щоб з перших кроків педагог-початківець зустрів досвідчених наставників, які б допомагали йому оволодіти професійними навичками, залучали до життя педагогічного колективу. На нашу думку, молодого спеціаліста необхідно орієнтувати на використання сучасних методів і прийомів роботи з дітьми, на постійне поповнення їх знань, осягнення секретів виховання.

Педагогічне шефство, наставництво дає можливість управляти процесом професійного  становлення молодого педагога, допомагає досвідченому вчителю працювати з молодим спеціалістом у тісному контакті, за якого передача останнім знань, умінь і навичок, розвиток їхніх професійних здібностей, набуття педагогічної майстерності є найбільш ефективним.

З метою формування у  педагогів-початківців високих професійних ідеалів, задоволення їх потреб у постійному саморозвитку і самовдосконаленні, у неперервній освіті, надання допомоги у подоланні різних утруднень на етапі професійної адаптації, впровадженні сучасних педагогічних технологій у навчально-виробничий процес. сприяння формуванню індивідуального стилю творчої діяльності педагогів, в ДНЗ «КПК ПВПФП» була вже понад 10 років поспіль, створена і ефективно працює  Школа педагогічної майстерності.

Метою роботи школи є створення оптимальних умов для професійного зростання педагогічних працівників, підвищення якості проведення навчальних занять всіх видів підготовки та впровадження наставницької роботи.

Це постійно діюче професійне об’єднання педагогів, створене при науково-методичній раді навчального закладу.  Школа педагогічної майстерності є складовою частиною системи підвищення кваліфікації викладачів та майстрів виробничого навчання. Діяльність Школи педагогічної майстерності регламентується Законами України.

Зразки документів організації діяльності школи приведені в додатках (Додаток 1 – Додаток 4).

Керівництво роботою Школи педагогічної майстерності  покладається на методиста та одного з досвідчених педагогів, що мають вищу кваліфікаційну категорію чи педагогічні звання. В річний план роботи включаються графік проведення занять Школи, відкритих уроків з певної тематики. Затверджується тематика занять. Планові заняття проходять раз/двічі на місяць з обов’язковою присутністю всіх слухачів. Протягом навчального року проводиться 10-15 занять Школи педагогічної майстерності.  

До проведення занять залучаються викладачі та майстри в/н з числа найбільш досвідчених і авторитетних фахівців, які мають вищу ква­ліфікаційну категорію, педагогічні звання та готові передавати свій позитивний педагогічний досвід, пси­холог та адміністрація навчального закладу, голови методичних комісій, методист, за необхідності — наукові співробітники профільних інститутів, науково-методичного кабінету ПТО м.Києва тощо.

 Діяльність Школи педагогічної майстерності здійснюється:

 • У вигляді щомісячних занять,на яких обговорюють теоретичні та практичні питаня;
 • у вигляді шефської роботи «наставник — педагог-початківець»;
 • у вигляді шефства над слухачем школи методичної комісії.

Технологія роботи з педагогами-початківцями, яка передбачає формування професійної активності молодого спеціаліста, містить такі етапи та напрямки роботи: підготовчий  етап, навчальний етап, діагностичний етап, аналітико – узагальнюючий етап.

До основних форм роботи Школи педагогічної майстерності відносяться:

 • круглі столи;
 • практичні семінари;
 • семінари з науково-методичних питань;
 • творчі звіти педагогів;
 • відкриті уроки і позакласні заходи;
 • лекції і дискусії з методики викладання предмету і виховання;
 • рольові та ділові ігри;
 • моделювання навчальних занять;
 • тренінги;
 • вивчення позитивного педагогічного досвіду;
 • методичні виставки;
 • декада молодого педагога.

Адміністрація навчального закладу всебічно сприяє роботі Школи педагогічної майстерності, надає необхідні матеріали й документи, інші відомості, організаційну і мультимедійну техніку, необхідні для здійснення її діяльності та якісного проведення занять.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Copyright © KPK comunication 2018 ® All COLLECTIVE KPK
Scroll Up

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: